Privacyverklaring Landelijke Gilde Heist.

 

Landelijke Gilde Heist (verder afgekort met LG Heist) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Als je jouw persoonsgegevens aan LG Heist toevertrouwt, mag je erop rekenen dat LG Heist op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.

LG Heist respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

 

LG Heist-op-den-Berg bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement. Wij verzamelen meestal gegevens zoals uw aanspreektitel, uw voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, lidnummer en interesses. 

Voor het beheer van de algemene ledengegevens werken we samen met Landelijke Gilden vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0410.028.601, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Diestsevest 40, 3000 Leuven. De privacyverklaring van Landelijke Gilde vzw vind je op https://www.landelijkegilden.be/privacyverklaring-landelijke-gilden-vzw

Deze privacyverklaring is een aanvulling hierop.

LG Heist gebruikt de gegevens uit Landelijke Gilde vzw om onze lokale en regionale werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking via ons Gildeleven of nieuwsbrief/mail, om je uitnodigingen voor en verslagen van LG-activiteiten te bezorgen, om kortingen te kunnen geven en om gemeentelijke subsidies te bekomen. 

 

Je kunt je eigen gegevens altijd nakijken en verbeteren via https://www.landelijkegilden.be/mijn-lg/login.

 

We bewaren jouw gegevens tot je het lidmaatschap beëindigt.

 

Neem je als niet-lid deel aan onze activiteiten, dan nemen wij je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen die zo snel mogelijk na afwerking van de activiteit en/of toepasselijke regelgeving.

 

Op onze LG Heist-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen (ook niet toevallig), laat dit dan weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit.

 

Heb je vragen of een klacht in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op:

LG Heist kan haar privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie vind je op onze website http://heist-op-den-berg.landelijkegilden.be/

 
 
 

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.

Meer nieuws

Voorwoord van onze voorzitter

Lidgelden: Belangrijk bericht

Culturele uitstap Schaarbeek