Voorwoord van onze voorzitter

Beste leden van Landelijke Gilde en Ferm,

Wat een zomer!

Wat een zomer van de vrijheid moest worden, is stilaan de zomer van de deltavariant geworden en is die corona nog steeds niet uit ons dagelijks leven verbannen. Ook de mondmaskers kunnen, mogen nog niet opgeborgen worden. De zomer van 2021 zal nog lang blijven nazinderen als de natste van de afgelopen decennia. Diegenen die vakantie hielden op hun balkon, in de eigen tuin of elders in het binnenland hebben over het algemeen geen geluk gehad met de weersomstandigheden. Dan mogen we nog van geluk spreken dat we in onze streek weinig last gehad hebben van de wateroverlast waar zuidelijker in ons land veel huizen en hun bewoners erg getroffen waren.
Dit jaar ook geen zomerfestivals in onze gemeente zoals: Heist zomert, Hestival, en andere plaatselijke festiviteiten. Dat maakt dat het een zomer wordt om snel te vergeten.
Wij als Landelijke gilde hebben getracht om die zomer wat op te fleuren en onze leden te verwelkomen op ons eerste zomerfeest op 28 augustus. Ook kan je tot 19 september nog steeds deelnemen aan de uitgestippelde fietszoektocht van LG en kijken we uit naar het gezinsweekend van midden september in Oisterwijk. Voor de activiteiten die we organiseren in de maanden oktober, november en december vind je meer informatie verder in deze uitgave van ‘Ons Boekske’.
We trachten om jullie toch nog zoveel mogelijk een fijne nazomer toe te wensen en te bezorgen.
Hopelijk kunnen we jullie terug ontmoeten op een van onze geplande activiteiten komende maanden. Hou ook jullie mailboxen in de gaten voor de tussentijdse mededelingen en nieuw- ste informatie aangaande onze activiteiten.

Guido Van den Bruel

Meer nieuws

Privacyverklaring Landelijke Gilde Heist.

Gezinsweekend LG en KVLV 17,18,19 september 2021

Waterwandeling